نوار مثانه( یوروداینامیک ) نام یک آزمایش پزشک است که برای ارزیابی عملکرد مثانه و مجرای ادراری به کار می‌رود. نوار مثانه در تشخیص ناهنجاری‌های عملکردی دستگاه ادراری تحتانی مثل بی‌اختیاری ادراری و انسداد مجرای خروجی مثانه مفید است. در مردان نیز می‌توان ضعف مجرای پروستات همراه با انسداد یا تأئید انسداد گردن مثانه را تشخیص داد.

خروجی‌های این آزمایش شامل نمودار فرکانس و حجم ادرار، ثبت حجم و دفعات دفع ادرار توسط بیمار، ارزیابی فشار و جریان ادرار خروجی، تخمین باقیمانده ادرار توسط سونوگرافی، سیستومتری نوار مثانه‌های سرپایی، بررسی فشار مجرا است.

هدف از نوار مثانه پاسخ گویی به سوالات بالینی بمنظور ارزیابی عملکرد مثانه مجرای ادراری می باشد. نوار مثانه در تشخیص ناهنجاری های عملکردی دستگاه ادراری تحتانی مثل بی اختیاری ادراری , انسداد مجرای خروجی مثانه مفید است. در مردان نیز می توان ضعف مجرای پروستاتیک همراه با انسداد یا تائید انسداد گردن مثانه را تشخیص داد. اصطلاح اورودینامیک بررسی اختلال دستگاه ادراری تحتانی از ساده تا پیچیده را در بر گرفته و شامل موارد زیر می باشد.

آزمایش ارودینامیک از طریق لوله هایی متصل به دستگاه صورت میگیرد . این لوله ها ( کتتر ) در یک سر به دستگاه متصل می شود و در سوی دیگر در بدن مریض از طریق وارد کردن کتتر در مجرای بیمار صورت میگیرد .

در صورتی که این کتتر ها از جنس مرغوبی  ساخته شده باشند بیمار کمتر احساس درد و سوزش خواهد کرد . از این سو کیفیت کتتر های استفاده شده در این آزمایشات هم بر روی کیفیت آزمایش و هم بر روی راحتی بیمار تاثیر مستقیم می گذارد.

در همین راستا شرکت یسنا طب درمان در زمینه واردات کتتر های با کیفیت درحال ربودن گوی رقابت از سایر رقباست .

کیفیت بالا ، استاندارد جهانی ، قیمت بسیار مناسب و پایین تر از سایر رقبا از اهداف شرکت یسنا طب درمان می باشد .