معرفی  کمپانی :

شرکت پلی گانیکس در سال 1990 در کشور هلند تاسیس شده .

این شرکت در زمینه های جراحی های گوش و حلق وبینی ، جراهی های دست و پا و جراحی های عمومی فعالیت می کند .

شرکت یسنا طب درمان نماینده شرکت پلی گانیکس در زمینه جراحی های دست و پا و جراحی های عمومی می باشد که دو محصول این شرکت را به بازار عرضه می کند .