شما دوستان میتوانید از این برگه انواع مطالب و ویدئوهای آموزشی را مشاهده و دانلود نمایید.

یورو داینامیک چیست و چه کاربردی دارد؟

Urodynamic

ارزیابی کیلینیکال مربوط به آینده درمورد جراحی دست با نرولاک و ریکاوری بعد از عمل جراحی با نرولاک. 

ART Bertleff article JoHS May 2005 A propective clinical evaluatio nerve repair in hand

مقاله ژورنال Bone & Joint در مورد جراحی های عصب های قطع شده با تیوب های قابل جذب مصنوعی.

ART R H Shin et al treatment of segmental commercially available conduits J bone Joint Surg 2009

استفاده از DL-Lactide در جراحی های ترمیمی عصب و ارتباط آن با تروماتیک نروما.

ART Taneerananon Eur j Plast Surg 2013 NEUROLAC for enveloping traumatic neuromas

راهنمایی گام به گام استفاده صحیح از سایز درست در جراحی های ترمیمی دست.

Folder Tips Tricks Neurolac

ارزیابی کلینیکی در مورد جراحی های ترمیمی با تیوب های ساخه شده از پلیمر کاپرولاکتون(caprolacton).

Hand (New York NY.)-2016-Costa Serrão de Araújo-

برتری ها و نقصان های روش های جراحی های مختلف و بررسی روش جراحی با نرولاک و ویوزورب و مشخصات فنی محصول.

NEUROLAC & VIVOSORB

فیلم آموزشی جراحی ترمیمی عصب با نرولاک.

Neurolac1